Newsletter

Balet mini dla dzieci

     

Balet jest najlepszym pierwszym tańcem do nauki dla dzieci. W wyjątkowy sposób kształtuje postawę, rozwija motorykę
i przygotowuje muzycznie do każdej kolejnej formy tańca. Rozwija harmonię ruchów, elegancję, doskonałą sprawność
i koordynację ruchową, pobudza wyobraźnię, poczucie estetyki i zmysł artystyczny. Jest też bez wątpienia pięknym tańcem.
Zajęcia dla dzieci prowadzone są już od 4-go roku życia. Balet mini jest prowadzony w formie akceptowanej przez dzieci, przez doświadczoną instruktorkę i jest dla nich wielką frajdą i zabawą.