Newsletter

Szkolenia zawodowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa firmy w zakresie szkoleń zawodowych służących uzyskaniu uprawnień wymaganych Rozporządzeniami Ministerstwa Gospodarki mamy przyjemność zaprezentowania listy szkoleń. W ofercie znajdziecie również inne szkolenia oraz wiele usług technicznych wynikających z potrzeb zakładu. Oferta będzie dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu. Przykładowo, będą to usługi rzeczoznawcy w zakresie maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków technicznych.

W trosce o Państwa czas proponujemy przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Państwa firmy. Po zakończonym szkoleniu automatycznie zostaje zorganizowany egzamin państwowy przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykwalifikowana kadra szkoleniowa zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. W cenę każdego kursu wliczony jest koszt przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego. Wszelkie materiały zapewnia organizator kursu.

Jeżeli, chcesz dowiedzieć się jakie szkolenia będą prowadzone w najbliższym czasie skontaktuj się z nami.Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych

Kurs "Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia".


Poruszane zagadnienia:


Wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją wózków, budowa wózków, obowiązki konserwatora, konserwacja wózków, przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania, zasady bhp przy konserwacji wózków.


Cel szkolenia:


Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego konserwowania wózków jezdniowych podnośnikowych.


Wymagania stawiane kandydatom:


 • ukończone 18 lat.

 • wykształcenie minimum podstawowe.

 • kandydat na konserwatora w zakresie elektrycznym musi posiadać uprawnienia elektryczne kontrolno-pomiarowe dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV.

 • kandydat na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem spalinowym gazowym, musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac przy urządzeniach , instalacjach i sieciach gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.


Program:


Program kursu obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:


 1. Wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją wózków.

 2. Budowa wózków (układy hydrauliczne).

 3. Obowiązki konserwatora.

 4. Konserwacja wózków (oleje, smary, przeglądy, naprawy).

 5. Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania.

 6. Zasady bhp przy konserwacji wózków.


Certyfikaty:


 • Świadectwo ukończenia ww. kursu.

 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.


Grupa docelowa:


Osoby chcące zdobyć uprawnienia do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.


Co zawiera cena:


 • Przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • Catering.

Kursy dla konserwatorów dźwignic
Szkolenia hakowych/podsuwnicowych
Obsługa burt samowyładowczych/obsługa podestów ruchomych załadowczych
Obsługa dźwigników przemysłowych
Bezpieczna obsługa-wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych napędzanych gazem propan-butan

Kurs przeznaczony dla osób które mają ukończone szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” przed ukazaniem się Rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2003r.